ClickCease

Termeni generali

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PENTRU INTERNET – MAGAZIN „Natalileather” – PROPRIETATE „Alfa M 71” OOD
TERMENI GENERALI DE UTILIZARE ALE SERVICIILOR FURNIZATE DE COMERCIATOR

Date despre organizație – „Alfa M 71” OOD, EIC 203505853, sediu, orașul Varna, strada „Ivan Aksakov” 7, MALL – Maria Ilieva, număr de telefon de contact 0878700667

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Acest document conține Termeni și Condiții Generale conform cărora MERCHANT – Alfa M 71 Ltd. furnizează servicii utilizatorilor/clienților săi prin intermediul magazinului de internet /nataliether/. Acești termeni sunt obligatorii pentru toți utilizatorii.

2. Identificarea utilizatorului/clientului în scopul reproducerii declarației sale de acceptare a Termenilor și Condițiilor Generale precum și a comenzii efectuate, se realizează prin intermediul fișierelor jurnal stocate pe serverul /nataleather/, stocarea adresa IP a utilizatorului/clientului, precum și orice alte informații.

3. Produsele găsite pe site-ul /natalileather/ nu constituie o ofertă obligatorie din punct de vedere legal, ci sunt mai degrabă un catalog online demonstrativ care descrie linia de produse a comerciantului.

4. După ce au făcut clic pe butonul „Cumpără” și ulterior pe butonul „Continuați cu comanda”, utilizatorii sunt de acord să achiziționeze mărfurile din coș. Această acțiune este obligatorie din punct de vedere juridic. Clientul primește confirmarea comenzii și la primirea acestei confirmări, contractul se consideră încheiat.

5. COMERCIANTUL își rezervă dreptul de a refuza livrarea unei comenzi confirmate în cazul în care mărfurile nu sunt disponibile. In cazul in care nu exista stoc al produsului solicitat, in cursul saptamanii lucratoare, COMERCIANTUL va anunta utilizatorul/clientul de epuizarea acestuia prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail specificata de Client sau la numarul de telefon specificat. În cazul în care se efectuează un transfer în contul comerciantului, clientul va putea alege între o rambursare, anularea comenzii sau o comandă de înlocuire.

6. Limba contractului este bulgară, iar plățile se vor face în leve bulgare, inclusiv TVA.

II. LIVRARE

7. Utilizatorul/clientul suportă întregul risc de deteriorare/pierdere a mărfii în timpul livrării. Imediat dupa predarea marfii catre curier, COMERCIANTUL este eliberat de risc, care este transferat utilizatorului/clientului. COMERCIANTUL nu este responsabil pentru întârziere în cazul în care întârzierea se datorează curierului sau altui furnizor.

8. Imediat dupa livrare, bunurile trebuie inspectate cu atentie de catre utilizator/client sau o persoana autorizata de acesta. Orice daune, șocuri și alte daune trebuie raportate imediat COMERCIANȚULUI. În cazul în care se constată că există daune survenite în timpul transportului mărfurilor, NEGOCANTUL nu este responsabil pentru serviciul de garanție al acestor bunuri. În cazurile în care COMERCIANTUL a stabilit în scris o anumită dată și oră pentru livrare, declarația este obligatorie. În cazul în care la depunerea cererii sunt specificate o adresă, o persoană de contact și/sau un număr de telefon incorecte sau incorecte, COMERCIANTUL nu este obligat de nicio obligație de a onora comanda.

8a. La predarea bunurilor, utilizatorul/clientul sau un terț semnează documentele de însoțire. Orice persoană care nu este titularul cererii, dar acceptă marfa pentru livrare și se află la adresa indicată de client, este considerată terță parte.
In cazul refuzului de a primi bunurile, cu exceptia cazurilor descrise mai jos, refuzul este considerat nefondat iar Clientul trebuie sa achite costurile de livrare si returnare a bunurilor. In situatia in care Clientul nu este gasit in termenul limita de livrare la adresa specificata sau accesul si conditiile de predare a bunurilor nu sunt prevazute in acest termen, COMERCIANTUL este eliberat de obligatia sa de a livra bunurile solicitate spre cumparare.

8b. Când mărfurile livrate în mod evident nu corespund bunurilor solicitate spre cumpărare de către Client și aceasta
poate fi stabilit prin simpla sa inspectie, Clientul poate solicita ca marfa livrata acestuia sa fie inlocuita cu un produs corespunzator cererii de cumparare formulata de acesta in termen de 24 de ore de la primirea acestuia.

III. PERIOADA DE GARANȚIE

COMERCANTUL oferă clienților săi un document de garanție pentru un anumit articol achiziționat, dacă un astfel de document este furnizat de producătorul articolului. Documentul descrie: adresa si numarul de telefon ale centrelor de service autorizate ale produsului achizitionat, conditiile de garantie ale centrelor de service sau producatorilor respectivi, perioada de garantie a produsului achizitionat de catre utilizator/client.

IV. PREȚURI

9. Preturile indicate pe site includ ambalarea si transportul pentru toata tara. În cazul în care mărfurile sunt expediate în afara teritoriului Republicii Bulgaria, utilizatorul/clientul ar trebui să plătească toate taxele etc. taxe legate de export.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI/CLIENTULUI

10. Utilizatorul/clientul are posibilitatea de a naviga și /după înregistrare/ de a comanda
bunurile anunțate ale magazinului de internet Natalileather

11. Utilizatorul/clientul are dreptul de a fi informat cu privire la stadiul comenzii sale.

12. Utilizatorul/clientul poartă întreaga responsabilitate pentru protecția numelui de utilizator și a parolei sale, precum și pentru toate acțiunile efectuate de el sau de o terță parte folosind numele de utilizator și parola. Utilizatorul este obligat să înștiințeze de îndată COMERCANTUL orice caz de acces neautorizat folosind numele de utilizator și parola sa, precum și ori de câte ori există riscul unei astfel de utilizări.

13. Utilizatorul este obligat să plătească prețul comenzii sale conform metodei anunțate pe pagina natalileather

14. Fiecare utilizator, indiferent dacă este client al COMERCIANȚULUI, se obligă atunci când utilizează serviciile:

• să nu încalce și să nu respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și drepturile omului, în conformitate cu Constituția și legile Republicii Bulgaria și actele internaționale recunoscute;
• să nu prejudicieze bunul nume al altuia și să nu ceară schimbarea violentă a ordinii constituționale stabilite, să comită o infracțiune, la violență asupra persoanei sau să incite la dușmănia rasială, națională, etnică sau religioasă;
• să nu încalce proprietatea sau neproprietatea altora, drepturile și interesele absolute sau relative, precum drepturile de proprietate, drepturile de proprietate intelectuală etc.;
• să respecte legislația bulgară, legile străine aplicabile, regulile de moralitate și bunele maniere și etica internetului atunci când se utilizează serviciile oferite de natalileather;
• să sesizeze de îndată COMERCANTUL orice caz de încălcare comisă sau descoperită la utilizarea serviciilor furnizate;
• să nu încarce, să trimită, să transmită, să distribuie sau să utilizeze în niciun fel și să nu pună la dispoziția terților software, programe de calculator, fișiere, aplicații sau alte materiale care conțin viruși informatici, sisteme de control de la distanță neautorizate („Cai troieni”), computer coduri sau materiale concepute pentru a întrerupe, împiedica, perturba sau limita funcționarea normală a hardware-ului sau software-ului computerului sau a instalațiilor de telecomunicații sau destinate să obțină acces neautorizat la sau acces neautorizat la resurse sau software străine;
• să nu comită acte rău intenționate;
• să despăgubească COMERCIANTUL și toți terții pentru toate daunele suferite și profiturile pierdute, inclusiv orice costuri și onorariile avocaților plătite, suportate ca urmare a pretențiilor formulate de și/sau despăgubiri plătite terților în legătură cu paginile de Internet, hyperlink-uri, materiale sau informații pe care Utilizatorul le-a folosit, plasat pe server, trimis, distribuit, dezvăluit terților sau puse la dispoziție prin /numele site-ului/ cu încălcarea legii, a acestor Termeni și Condiții Generale, a bunelor maniere sau a eticii internetului;

14a. Clientul se obliga sa indice un numar de telefon, adresa de livrare si adresa de email exacte si valabile, sa achite pretul bunului, sa achite costurile de livrare atunci cand aceasta nu este gratuita si sa asigure accesul si posibilitatea de a primi marfa. În cazul în care nu se precizează în mod explicit că livrarea este gratuită, aceasta se consideră plătită.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMERȚANTULUIului

15. COMERCIANTUL nu are obligația și oportunitatea obiectivă de a controla modul în care utilizatorii utilizează serviciile furnizate.

16. COMERCIANTUL are dreptul, dar nu și obligația, de a păstra materialele și informațiile localizate
pe serverul lui natalileather

17. NEGOCANTUL are dreptul in orice moment, fara a anunta Utilizatorul/clientul, atunci cand acesta din urma utilizeaza serviciile cu incalcarea acestor conditii, precum si la latitudinea COMERCANTULUI de a inceta, opri sau modifica serviciile furnizate in legatura cu utilizarea site-ului. NEGOCANTUL nu va fi raspunzator fata de utilizatori si terti pentru prejudiciile suferite si pierderile de profit rezultate din incetarea, suspendarea, modificarea sau limitarea serviciilor, stergerea, modificarea, pierderea, lipsa de incredere, inexactitatea sau incompletitudinea mesajelor, materialelor sau informatiilor transmise, utilizate. , înregistrate sau puse la dispoziție prin /numele site-ului/.

17a. COMERCIANTUL, după primirea plății, se obligă să transfere utilizatorului/clientului dreptul de proprietate asupra bunurilor solicitate spre cumpărare de către acesta, să livreze bunurile solicitate pentru achiziție la timp, să verifice starea tehnică a fiecărui articol înainte de a fi expediat ( în cazul în care acest lucru este posibil, fără a afecta integritatea pachetului).

18. MERCHANT nu va fi răspunzător pentru daunele produse software-ului, hardware-ului sau echipamentelor de telecomunicații, sau pentru pierderile de date rezultate din materiale sau resurse căutate, încărcate sau utilizate în orice mod prin serviciile furnizate. Sfaturile, consultațiile sau asistența oferite de specialiștii și angajații NEGOCANTULUI în legătură cu utilizarea serviciilor de către utilizatori nu dau naștere la nicio responsabilitate sau obligație pentru NEGOCANT. Compania nu este responsabilă dacă informațiile furnizate de producător despre produs sunt incorecte.

19. COMERCIANTUL are dreptul de a colecta și utiliza informații referitoare la Utilizatorii/clienții săi, indiferent dacă aceștia sunt înregistrați.

20. Informatiile de la articolul anterior pot fi folosite de NEGOCANT, cu exceptia cazului de dezacord expres al Utilizatorului, trimise la urmatoarea adresa de e-mail: sales@natalieleather.ro. COMERCIANTUL colectează și folosește informațiile pentru a îmbunătăți serviciile oferite. Toate scopurile pentru care COMERCIANTUL va folosi informațiile vor fi în conformitate cu legislația bulgară, cu actele internaționale aplicabile și cu bunele moravuri.

21. COMERCIANTUL nu este responsabil pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului contract în cazul unor circumstanțe pe care COMERCANTUL nu le-a prevăzut și nu era obligat să le prevadă – inclusiv cazuri de evenimente aleatorii, probleme în rețeaua globală de internet și în furnizarea a serviciilor aflate în afara controlului COMERCIANTULUI

22. COMERCIANTUL are dreptul de a instala cookie-uri pe computerele utilizatorilor. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt salvate de pagina de Internet pe hard diskul Utilizatorului și permit recuperarea informațiilor despre Utilizator, identificându-l și permițând urmărirea acțiunilor acestuia, a paginilor de internet pe care le vizitează, a hyperlink-urilor pe care le folosește, a informațiilor pe care le folosește. utilizări și înregistrări și altele.

VII. DATE PERSONALE

23. COMERCANTUL garanteaza Utilizatorilor/clientilor sai confidentialitatea informatiilor si a datelor personale furnizate. Acestea din urmă nu vor fi utilizate, furnizate sau aduse la cunoștința terților în afara cazurilor și în condițiile specificate în acești Termeni și Condiții Generale.COMERCANTUL protejeaza datele personale ale utilizatorului/clientului, care i-au devenit cunoscute la completarea formularului electronic de realizare a unei cereri de cumparare, iar la aceasta obligatie se renunta in cazul in care Clientul a furnizat date incorecte. In conformitate cu legislatia in vigoare si clauzele acestor Termeni si Conditii Generale, COMERCIANTUL poate folosi datele personale ale Clientului exclusiv si exclusiv in scopurile prevazute in contract. Orice alte scopuri pentru care sunt utilizate datele vor fi în conformitate cu legislația bulgară, actele internaționale aplicabile, etica internetului, regulile de moralitate și bunele maniere.

23a. COMERCIANTUL se obligă să nu dezvăluie nicio dată cu caracter personal despre Client către terți – autorități ale statului, societăți comerciale, persoane fizice și altele, cu excepția cazurilor în care a primit acordul expres scris al Clientului, informațiile sunt solicitate de autoritățile statului sau funcționarii care, conform legislației în vigoare, sunt împuterniciți să solicite și să colecteze astfel de informații. COMERCANTUL este obligat sa furnizeze informatiile in conditiile legii.

VIII. MODIFICĂRI

24. Termenii și Condițiile Generale pot fi modificate în orice moment de către COMERCANT, care are dreptul de a modifica caracteristicile serviciilor furnizate și acești Termeni și Condiții Generale și pe baza modificărilor din legislație. COMERCIANTUL se obligă să notifice Utilizatorul cu privire la modificările din Termenii și Condițiile Generale, prin publicarea unui mesaj despre modificările într-un loc vizibil pe site-ul său și acordând suficient timp pentru a se familiariza cu acestea. În perioada dată, dacă Utilizatorul nu declară că respinge modificările, atunci el este considerat obligat de acestea. În cazul în care Utilizatorul declară în termenul dat că nu este de acord cu modificările, COMERCIANTUL are dreptul de a opri sau de a înceta imediat furnizarea de servicii către Utilizator.

IX. TERMINOLOGIE

25. „Utilizator/client” înseamnă orice persoană care a încărcat site-ul web natalileather pe computerul său.

26. „Comanda” înseamnă bunurile selectate și toate celelalte atribute legate de modalitatea de livrare și plată a mărfurilor de către client/consumator.

27. Magazinul online natalileather este deținut de COMERCANT.

28. Toate litigiile dintre părți vor fi soluționate într-un spirit de înțelegere și bunăvoință. În cazul în care nu se ajunge la un acord, toate litigiile nerezolvate, inclusiv litigiile care decurg din sau legate de interpretarea, invaliditatea, executarea sau rezilierea acestuia, precum și litigiile pentru a completa lacunele din contract sau pentru a-l adapta la noile circumstanțe, vor fi rezolvate. de instanta competenta de inregistrare a COMERCIANTULUI, in conformitate cu legislatia bulgara.

X. Anularea unei comenzi si rambursarea sumelor platite cu card bancar

29. La primirea expedierii, Utilizatorul trebuie sa verifice continutul acesteia in momentul primirii in prezenta curierului, iar in cazul in care continutul expedierii este deteriorat sau lipseste, Utilizatorul trebuie sa ne anunte imediat la telefon. numărul înscris pe conosamentul. În cazul nerespectării acestei condiții, plângerile referitoare la comandă nu vor fi luate în considerare și, în consecință, nu pot fi satisfăcute.

Reclamatiile sunt acceptate in maxim 14 zile de la data primirii marfii, iar acest lucru se poate face numai daca produsul si ambalajul sunt intr-o stare comerciala nedeteriorata. Costul returnării mărfurilor în acest caz este pe cheltuiala clientului.

Conform legii, rambursarea se va face în termen de 30 (treizeci) de zile de la data returnării.

În cazul în care plata s-a efectuat cu card bancar, rambursarea se face prin comandarea unei operațiuni inverse pe cardul cu care s-a efectuat plata în termen de 15 zile.Plătiți cu cardul

In cazul avariilor din transport se intocmeste un proces verbal de constatare in trei exemplare identice, care este semnat de Utilizator si curier.

Dacă din orice motiv articolul este livrat clientului cu un defect care nu este descris în descrierea produsului sau din orice alt motiv valabil, înlocuirea sau returnarea articolului este pe cheltuiala noastră.

Anexa nr. 6 la art. 47, alin. 1, pct. 8 și art. 52, alin. 2 și 4 din EIP

FORMULAR STANDARD PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE

La ……………………
/numele comerciantului/
……………………………………………………………………………………..
/adresă, EIC/
Prin prezenta notific că mă retrag din contractul meu de achiziție a următoarelor bunuri/servicii:
…………………………………………………. /Descrierea produsului/
Mărfurile au fost comandate la data de ……………….
Bunurile au fost primite la data de ………………. /indicați data primirii de către utilizator/
…………………………………………………………………………../Nume de utilizator/
Gr./e…………………………………………………………………. /Adresa utilizatorului/

………………. …………………………….
/Data/ /Semnătura utilizatorului/

Utilizatorul are dreptul în termen de 14 zile să se retragă necondiționat dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale fără a plăti niciun cost, cu excepția celor de livrare în cazul în care a ales pentru comerciant o metodă diferită de cea mai ieftină standard, de livrare a comenzii, precum și costurile de returnare a mărfurilor înapoi.

Perioada de 14 zile începe la data de:

• încheierea contractului – în cazul unui contract de servicii;
• acceptarea bunurilor de către consumator sau de către un terț, altul decât transportatorul

În termen de 14 zile de la dorința declarată de retragere din contract, consumatorul trebuie să returneze bunurile comerciantului. In termen de 14 zile de la data la care a fost notificat decizia utilizatorului de a se retrage din contract, comerciantul va rambursa toate sumele primite de la utilizator, inclusiv costurile de livrare.

În cazul nerespectării condițiilor generale de către „Alfa M 71” OOD, utilizatorii pot contacta:

1. Comisia pentru Protecția Consumatorului – https://www.kzp.bg
2. Centrul European pentru Consumatori – http://www.ecc.bg/
Platformă online de soluționare a litigiilor:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG


Warning: include(/home/vpsu46y6/natalileather.ro/wp-content/plugins/added-to-cart-popup-woocommerce//templates/xoo-cp-popup-template.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/vpsu46y6/natalileather.ro/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php on line 345

Warning: include(): Failed opening '/home/vpsu46y6/natalileather.ro/wp-content/plugins/added-to-cart-popup-woocommerce//templates/xoo-cp-popup-template.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/share/pear') in /home/vpsu46y6/natalileather.ro/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php on line 345

The product has been added to your cart.

Continue shopping View Cart